Minisågverk

Toms minisågverk


Vill du bygga ett bord eller en bänk av ditt eget träd??


Med hjälp av specialkunskaper och ett särskilt minisågverk som kopplas till en motorsåg kan Tom från Trädproffsen förvandla en stock till användbart virke, och eftersom minisågverket är portabelt kan uppsågning utföras direkt på platsen där trädet fällts, och man slipper dyra transportkostnader till ett stort sågverk. 


När det sågats upp kan virket lagras tills det torkat och sedan användas till alla möjliga projekt.


Kontakta oss för ett faktablad och mer info!


Trädproffsen Sverige              Tel:0729145440

Org. nr. 820823-2358              E-Post: info@tradproffsen.se